• Hotline 84-28-7301 6010
 • VN | EN

Đăng nhập

 1. Đăng nhập hệ thống

  • Để đăng nhập vào hệ thống bạn vui lòng truy cập vào trang website Ebill theo địa chỉ sau: http://ebill.chailease.com.vn
  • Nhập vào mã khách hàng, mật khẩu, mã bảo mật đã được gửi qua email.
   • Mã khách hàng: mã số thuế/ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.
   • Mật khẩu: được gửi qua email của Quý khách đã đăng ký với công ty.
   • Email thông báo mật khẩu có nội dung như sau:

  • Sau đó chọn nút đăng nhập để kết nối vào hệ thống.

  • Khi đăng nhập lần đầu tiên, bạn vui lòng thay đổi mật khẩu:

 2. Xem danh sách hóa đơn

  • Sau khi đăng nhập, màn hình hiển thị danh sách hóa đơn theo thứ tự thời gian hoá đơn gần nhất
  • Bạn có thể chọn tìm kiếm theo SỐ HỢP ĐỒNG hoặc theo MÃ HOÁ ĐƠN
  • Nhấn nút , màn hình sẽ hiển thị ra danh sách các hóa đơn bạn cần tìm
 3. Xem chi tiết hóa đơn

  • Để xem chi tiết một hóa đơn, bạn chọn vào link của hóa đơn cần xem trong bảng danh sách các hóa đơn đã tìm.
  • Chi tiết hóa đơn sẽ được hiển thị như bên dưới

 4. Tải hóa đơn

  • Sau khi xem bạn có thể chọn nút download để tải hóa đơn về (Tùy trình duyệt bạn sử dụng nút download có thể ở vị trí khác)
 5. Trường hợp quên mật khẩu
  • Bạn vui lòng nhấp vào "Quên mật khẩu ?" trên màn hình đăng nhập

  • Nhập mã khách hàng và địa chỉ email đã đăng kí với chúng tôi. Sau đó, nhấn nút "GỬI YÊU CẦU".

   Hệ thống sẽ tự động gửi mật khẩu mới vào địa chỉ email đã đăng kí.

Mạng lưới quốc tế

Đối tác của CILC