• Hotline 84-28-7301 6010
  • VN | EN

Tra cứu Thông báo

Cách tra cứu Thông báo thanh toán

Bước 1: chọn phần "Tra cứu Thông báo thanh toán" trong menu "Tra cứu"

 

Bước 2: nhập "mã khách hàng" của bạn và nhấn nút "Tra cứu"

 

Bước 3: xem kết quả và lên kế hoạch chủ động thực hiện thanh toán đúng hạn các khoản thuê tài chính

 

Mạng lưới quốc tế

Đối tác của CILC